Parkeringen

Föreningen har en egen parkering på baksidan av huset med 11 platser. Platserna hyrs endast ut till boende i föreningen och kostar f.n. 225 kr/månad.

Då efterfrågan är stor och omsättningen låg är kön för att få parkeringsplats lång. I nuläget tar det normalt minst 2-3 år att få en parkering, beroende på hur många som flyttar. Nedan finns en kopia av parkeringskön - notera att denna uppdateras manuellt och inte garanterat stämmer helt överens med den faktiska kön som styrelsen hanterar.

Kontakta styrelsen för att ställa dig i kön.

Listan uppdaterad: 2021-09-08

Anmälningsdatum Lägenhetsnummer
2019-01 12
2019-06 10
2019-11 6
2019-12 25
2020-07 23
2021-07 13
2021-07 19
2021-09 9
Uppdaterat 2021-09-08