Parkeringen

Föreningen har en egen parkering på baksidan av huset med 11 platser. Platserna hyrs endast ut till boende i föreningen och kostar f.n. 350 kr/månad.

Då efterfrågan är stor och omsättningen låg är kön för att få parkeringsplats lång. I nuläget tar det normalt minst 3-4 år att få en parkering, beroende på hur många som flyttar.

Villkor vid erbjudande av parkeringsplats är att du innehar en bil och kommer att använda platsen permanent. Avser du f n att inte skaffa en bil och därmed inte ha behov av platsen kommer du att behålla din plats i kön.

Nedan finns en kopia av parkeringskön.

Kontakta styrelsen för att ställa dig i kön.

Listan uppdaterad: 2022-05-14
Anmälningsdatum Lägenhetsnummer
2019-11 6
2019-12 25
2021-07 13
2021-09 9
2021-11 26
2022-04 10
2022-07 12
2023-06 17
Uppdaterat 2023-05-14